Blog

از من به ما، از ما به اجتماع

نویسنده : حمید فیدل

با صدای موزیک فرو‌رفته در غمی عمیق و طولانی، وارد اولین نمای فیلم می‌شویم: درۀ عمیق با کوه‌های سر به فلک کشیده و تاریخی بامیان. تلخی موسیقی تا آنجا ادامه می‌یابد که اولین کلیشۀ ذهنی به‌عنوان سنجۀ سنجش ارزش آدم‌ها و اولین سنگ‌بناهای تربیتی ذهن کودکان این سرزمین به زبان می‌آید: «برای ما این‌طوری گفته‌اند که شما کافر هستید و بت‌پرست هستید» چون بت‌هایی که در بامیان وجود دارد، نه نشان تاریخی و عظمت فرهنگی این کشور است که مهم‌ترین معرف شما است به‌عنوان قوم خاص، و این‌چنین مثل اولین نمای فیلم که در درون درۀ عمیق سرازیر می‌شود؛ بیننده به درون درۀ ژرف و هراس‌آور کلیشه‌های ذهنی اقوام این، ،سرزمین راه می‌یابد

بیشتر بخوانید